23 Nobel Prospekti AZ1000 Azerbaijan,Baku +994559800290

Blog Detail

Bədən tərbiyəsi

Bədən tərbiyəsi

Bədən tərbiyəsi və idmanın köməkliyi ilə sağlamlığı möhkəmləndirmək, bəzi xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olar. idmançı olmaq heç vaxt gec deyil! Əyər sizin yaşınız 40-60 - ı  keçmişsə, fərqi yoxdur, idmançı olmağa səy göstərin. Əzələ hərəkəti insanın emosional vəziyyətinə təsir edir. Çoxdan subut olunmuşdur ki, əzələ əzələ fəaliyyətini bütün orqanizmin, o cümlədən baş beyinin tonusunu qaldırır ki, bununla da insanın zehni qabiliyyəti artır.İdmançı olmaqla siz təkcə bədəninizi deyil, beyninizidə möhkəmləndirmiş olursunuz. İ. M. seçenov öz dissertasiyasında yazırdı: " əzələ hərəkəti beynin inkişaf fəaliyyətində, deməli, bütün orqanizm inkişafında xüsusi məna kəsb edir, hərəkətsiz nə təbiəti duymaq, nə onu əmək prosesində deyişdirmək, nə də insanın özünü təkmilləşdirmək olar. " 
hazırda " hipokineziya " sözü məişətimizə daxil olmuşdur. Bu sözün yunanca mənası hərəkətin məhdudluğu, yəni əzələ aclığı deməkdir. Bunun səbəbi məişət rahatlığının yaxşılaşdırıldığı, nəqliyyatın inkişafının genişləndirildiyi, əməyin avtomatlaşdırıldığı və mexanikləşdirildiyi bir dövrdə insanın fiziki fəallığının azlığıdır. Hipokineziya nəticəsində bəşəriyyət ürək-damar siseminin, tənəffüs sisteminin, maddələr mübadiləsinin pozulmasından,tez yorulmadan və əsəbilikdən əziyyət çəkir.
Hərəkət aclığını idmançılar cərgəsinə qoşulmaqla aradan qaldırmaq olar. Hətta görkəmli loğman İbn Sina təstiq edirdi ki, idmanla məşğul olan adamın heç bir müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Onun müalicəsi hərəkətdir. Adamın yerinə yetirdiyi hər bir hərəkət onun beyninə həkk olunur və bu məşq düşünülərək edildikdə, onun təsiri daha dəyərli olur.
Hər gün insan 3-4 km qaçmalı, ya da 8 km-lik gəzintiyə çıxmalıdır. Gündə 25-30 dəq idman etmək, müntəzəm üzmək, tennis oynamaq, alpnizim və turizimlə məşğul olmaq bu baxımdan da faydalıdır.
Breqq adlı bir şəxs təbiətin 9 əsas qanunu göstərmişdir ki, bu qanunlara əməl etməklə insan öz sağlamlığını qoruyub saxlaya bilir.


Qeyd: 9 Əsas qanunu, sağlamlıq haqqında olan növbəti məqaləmizdə sizinlə paylaşacayıq.
Hörmətlə: A.Davud