23 Nobel Prospekti AZ1000 Azerbaijan,Baku +994559800290

Blog Detail

Dinimiz " İslam " Dinidir

Dinimiz " İslam " Dinidir

Allah - təala insanı mələklərdən fərqli yaratmışdır. Mələklər daima uca Allaha ibadət edərlər. Onlarda dişilik, erkəklik olmadığı kimi, günah işlətmə qabiliyyətidə yoxdur.
Yalnız insan belə deyildir.insan nə qədər Allaha ibadət etsə də, nəfsinə hakim olur. İnsana həm yaxşılıq, həm də pislik etmə xusiyyətləri verən Allah - Təaıa özüdür. Belə çıxır ki, insanın günah işlətməsi çox təbiidir. Burada əsas olan odur ki, qulun xəta etdiyini, günah etdiyini başa düşməsi və o dəqiqə tövbə edib Allahdan bağışlanma istəməsidir. Tövbə isə dua və istiğfar ilə və xeyirli gözəl işlər etməklə olur. Müsəlman, həyatının hər anında uca Allahın nəzarəti altında olduğuna görə, bunu anlayıb hərəkət etməsi onun vəsifəsidir.
Müsəlmanlıq iki böyük inanc təməli üzərində qurulmuşdur.
1. Allahdan başqa ibadət ediləcək tanrı olmadığı.
2. Məhəmməd Əleyhissəlamın Allah tərəfindən bütün insanlara göndərilmiş bir peyğəmər olduğu.
İslam dini bunu bir düstur kimi:
" Lə ilahə illallah Muhəmmədür - Rəsulallah " cümləsində toplanmışdır.Bu mübarək cümləni dili ilə söyləyib, qəlbi ilə təsdiq edən hər bir kəs, islam dinini qəbul etmiş olur.
Bu inanca: İman, İnananada mömin deyilir.
Allaha inanmaq insanın ruhunu ucaldır. Allaha inanmış,kölnünü ona bağlamış hər bir mömin, insanlığın çata biləcəyi ən yüksək mərtəbəyə yetişir.
Belə bir iman sahibini pisliklərdən, pis düşüncələrdən uzaqlaşdırır. O, pisliyi yadından çıxardar. Özünü ruhən sağlam, yüngül, geniş düşüncəli hiss edər.
Hər gördüyü işi, eşitdikləri,duyduğu şeyləri Allah Təala qarşısında hesabat verirmiş kimi nəzərdən keçirər. Allaha yaxın olan insanlar bütün canlıları sevər. Sanki onları duyurmuş kimi, dilini bilirmiş kimi rəftarıda gözəl olar. Allah əmrinə zidd və əxlaqa uymayan hər şeydən çəkinər. özünü başqalarından üstün sayın lovğalanmaz, ya da kimsədən alçaq sayıb alçalmaz. Allahdan başqa kimsəyə qul, kölə olmaz.
Beləliklə, insana xas olan bütün xüsusiyyətləri özündə toplayar, həm insanlar üçün faydalı bir varlıq, həmdə  Allahın sevimli qulu olar. Həmin insanların qəlbində iman nuru parlayar.
İslam Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarına inanmaq və boyun əymək, Allaha təslim olmaq, özü sözünə uyğun olmaq deməkdir.
Alahın və peyğəmbərlərinin buyurduqlarına boyun əyib, təslim olana müsəlman deyilir. islam dini son dindir; Ağıl və bilik dinidir; əxlaq dinidir; sülh və intizam dinidir. Müsəlmanlıq əvvəlki haqq dinlərə sonradan, insan əliylə soxulmuş yalnışlıqları düzəltmiş, doğrunu əyridən ayırmışdır. 
İnsan ruhun və bədənin birləşməsindən əmələ gələn varlıqdır. Bədənimizin qidaya ehtiyacı olduğu kimi, ruhumuzunda qidaya ehtiyacı vardır. Ruhun ən böyük qidası sağlam bir iman, sonrada ibadətdir. İbadət nəticəsində gözəl əxlaq əmələ gələr. 
İnsan qısa və keçici olan dünya həyatı üçün durmadan çalışırsa, bəs niyə axirət həyatı üçün 24 saatın 1 saatını namaz qlmağa, 12 ayın bir ayını oruc tutmağa ayırmırıq? İmanın əsası odur ki, ibadətləri doğru olaraq öyrənmək və Allaha qarşı qulluğunu zamanında yerinə yetirmək, müsəlman üçün böyük vəsifə daşımaqdır.


Qeyd: İslam dini haqqında olan növbəti məqaləmizdə 3 cür olan ibadətləri sizinlə paylaşacayiq.
Hörmətlə: A.Davud